Szkolenia z zarządzania – dla kogo?

Osoby pełniące role menedżera mają przed sobą wiele obowiązków, gdyż to na nich ciąży obowiązek czuwania nad tym, jak pracownicy wypełniają swoje obowiązki. To właśnie menedżer odpowiada za realizację zadań podległych mu osób i działu, a jego celem jest zwiększanie efektywności pracy. Musi więc dobrze zarządzać ludźmi. Dobre przewodzenie jest tak ważne, że menedżer powinien uczestniczyć w szkoleniach.

Czym jest zarządzanie? Czy szkolenia z tej dziedziny są potrzebne?

Zarządzanie pojawiło się na świecie, gdy ludzie zaczęli łączyć się w grupy, czyli bardzo dawno temu. W grupach ludzkich liczących wielu członków pojawiła się plemienna hierarchia, gdzie na czele był wódz, który kierował, rządził, rozdzielał zadania. W tamtych czasach szkolenia z zarządzania swojemu synowi, przyszłemu królowi, robił jego ojciec. Dzisiaj mamy do dyspozycji sztab specjalistów, którzy przekazują wiedzę o zarządzaniu zebraną na początku XX w. w ramy teoretyczne. Zarządzenie to zbiór zadań (planowanie, organizowanie, motywowanie, kontrola), które kieruje się na zasoby organizacji wykorzystywane do realizacji celów organizacji.

Czego nauczymy się na szkoleniach dla osób zarządzających zespołem?

Na dobrych uczelniach i w specjalistycznych placówkach edukacyjnych można odbyć szkolenia z zarządzania, które są prowadzone przez dobrych specjalistów. Jedno ze szkoleń ma doskonalić umiejętność efektywnego zarządzania zespołem, która polega na optymalnym podziale obowiązków między członków zespołu uzyskiwaniu efektywności przy małych kosztach osobistych osoby zarządzającej. Menedżer nauczy się, jak planować pracę własną i podwładnych, dobrze wybierając priorytety i odpowiednio przekazywać je pracownikom. Dobry przywódca wie, co musi zrobić sam, nad czym musi szczególnie czuwać, a co może komuś przekazać. Ta kompetencja również będzie ćwiczona na szkoleniach. Menedżer nauczy się także, jak skutecznie rozwiązywać konflikty, prowadzić zebrania i motywować pracowników, co z pewnością przyda się w jego codziennej pracy oraz jak prawidłowo i z klasą rozstać się z pracownikiem. Na innym szkoleniu menedżer dowie się, jak zarządzać czasem i zespołem z wykorzystaniem metody KAIZEN, polegającej na wykonywaniu zadań metodą małych kroków, co pozytywnie wpływa na efektywność pracy zespołu. Trenerzy przekazują uczestnikom kursu narzędzia w postaci check-list, scenariuszy rozmów z pracownikami i spotkań oraz narzędzi do planowania, czy metod wydobywania kreatywności.

Dobry menedżer ma wrodzone cechy, które czynią go idealnym do pełnienia tej funkcji, a dodatkowe oparcie na wiedzy zdobytej na szkoleniach z zarządzania sprawi, że będzie menedżerem perfekcyjnym.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *